Alain De Weerdt is cool

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

Algemeen privacy beleid

AVUZ respecteert uw recht op privacy. Dit beleid geeft een samenvatting van welke persoonsgegevens en andere informatie wij kunnen verzamelen en hoe wij die eventueel zouden kunnen gebruiken. Andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens worden eveneens beschreven.

AVUZ voert een beleid waarbij alle van toepassing zijnde regelgeving voor privacy- en gegevensbescherming wordt nageleefd (GDPR). Het beleid weerspiegelt hoe belangrijk wij het vinden om het vertrouwen van onze klanten, handelspartners en anderen die hun persoonsgegevens met ons delen te winnen en te behouden.

Dit beleid is in het algemeen van toepassing op alle internetsites die door of namens AVUZ worden beheerd.

Privacyverklaringen website

Hoewel dit beleid van toepassing is op AVUZ, heeft elke AVUZ-internetsite een ander doel en andere kenmerken. Indien bijkomende of andere bekendmakingen vereist zijn voor een specifieke AVUZ-internetsite, zullen wij deze bekendmakingen doen op de site zelf of in een aparte op die site geplaatste websiteprivacyverklaring. Elke individuele bekendmaking of websiteprivacyverklaring op de AVUZ-website vormt een aanvulling op of een wijziging van dit beleid.

Uw toestemming

Door gebruik te maken van de AVUZ-internetsite verklaart u zich akkoord met dit privacybeleid. Door persoonlijke informatie aan ons te geven, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van deze informatie zoals beschreven in dit beleid en in alle van toepassing zijnde nationale of websiteprivacyverklaringen.

Vrijwillig verstrekte informatie

AVUZ verzamelt de informatie die u bewust en vrijwillig verstrekt om deel te nemen aan een activiteit of gebruik te maken van een functie op een AVUZ-internetsite. AVUZ kan bijvoorbeeld informatie verzamelen die u verstrekt wanneer u zich inschrijft om nieuwsbrieven te ontvangen per e-mail, wanneer u een enquête invult, productinformatie vraagt, ons een vraag stelt of ons feedback mailt. In veel gevallen zal deze informatie uit persoonsgegevens bestaan.

AVUZ gebruikt uw informatie voor de doeleinden waarvoor u deze verstrekt. Als u bijvoorbeeld uw e-mailadres opgeeft wanneer u zich inschrijft om nieuwsbrieven te ontvangen, gebruiken wij uw e-mailadres om de door u gevraagde nieuwsbrieven per e-mail te leveren.

Wij kunnen de informatie die we verzamelen op AVUZ internetsite ook gebruiken voor verschillende handelsdoeleinden, zoals service, fraudepreventie, verbetering van onze producten en diensten en om mogelijk interessante informatie en aanbiedingen voor te stellen aan u en/of uw bedrijf. Wij kunnen ook de persoonsgegevens verwijderen en de rest gebruiken voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Automatisch verzamelde informatie

AVUZ verzamelt informatie die door uw webbrowser automatisch naar ons wordt verzonden. Deze informatie omvat doorgaans het IP-adres van uw internetserviceprovider, de naam van uw besturingssysteem (zoals Macintosh® of Windows®) en de naam en versie van uw browser (zoals Internet Explorer® of Safari®). De informatie die wij ontvangen, hangt af van de instellingen van uw webbrowser. Controleer uw browser als u wilt weten welke informatie uw browser verzendt of hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Wij gebruiken deze informatie enkel om onze sites te verbeteren en ze meer compatibel te maken met de door onze internetbezoekers gebruikte technologie.

Cookies

Een “cookie” is een gegevensbestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies en gelijkaardige technologieën kunnen uw gebruikerservaring verbeteren door uw voorkeuren op te slaan, uw online-ervaring te personaliseren, items bij te houden in uw winkelmand en soms ook door advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses.

De AVUZ-internetsite kan "sessiecookies" gebruiken. Een sessiecookie identificeert u niet persoonlijk en vervalt nadat u uw browser hebt gesloten. Wanneer u bijvoorbeeld de AVUZ-productcatalogus doorbladert, plaatsen we een sessiecookie om te markeren welke pagina's u hebt bekeken. We kunnen deze informatie aanwenden om u andere producten aan te bevelen die eventueel interessant kunnen zijn voor u.

De AVUZ-internetsite kan ook "permanente cookies" gebruiken. Deze cookies vervallen niet wanneer u uw browser sluit. Ze blijven op uw computer totdat u ze wist of tot ze vervallen. Door uw computer een uniek ID toe te wijzen, kunnen wij een database aanleggen van uw vorige keuzes en voorkeuren, die dan automatisch door ons worden geleverd bij een volgende bezoek, wat u tijd en moeite bespaart. Als u bijvoorbeeld na een aankoop beslist om een andere aankoop te doen, kan uw leveringsadres reeds ingevuld zijn en hoeft u het alleen nog te bevestigen.

Cookie-instellingen op uw computer

Wanneer u een AVUZ-internetsite voor het eerst bezoekt, kunnen er bovenaan de pagina knoppen weergegeven waarmee u cookies kunt toestaan op de site of waarmee u uw opties voor gebruik van cookies op de site kunt doorlopen.

Wanneer u uw selectie hebt gemaakt, klikt u op “Voorkeuren bevestigen” en kunt u doorgaan met uw bezoek. Als u “Ik ga akkoord en doorgaan” selecteert, dan aanvaardt u het gebruik van cookies op de site en kunt u gewoon doorgaan met uw bezoek. Als u “Meer informatie” selecteert, verschijnt er een vak met meer gedetailleerde opties voor uw cookie voorkeuren. Doorloop de beschrijvingen van de cookies, verschuif de balk en selecteer welk type cookies u wilt toestaan tijdens uw bezoek. U kunt de Noodzakelijke cookies niet deactiveren, aangezien die noodzakelijk zijn voor de functies op de site. Tijdens uw bezoek aan een AVUZ-internetsite kunt u op ieder gewenst moment klikken op de koppeling "Cookie voorkeuren" onderaan elke pagina, om toegang te krijgen tot informatie over cookies en uw instellingen te wijzigen. Hoewel u geen cookies hoeft te aanvaarden wanneer u een AVUZ-internetsite bezoekt, kan het zijn dat u niet alle functies van de site kunt gebruiken als uw browser bepaalde cookies weigert.

Daarnaast kunt u ook uw browser zodanig instellen dat cookies worden aanvaard of geweigerd, of dat u wordt verwittigd als er een cookie op uw computer wordt geplaatst.

Gebruiken en delen van uw persoonsgegevens

AVUZ zal geen persoonsgegevens die op haar internetsite werd verzameld aan mailing list brokers verkopen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Behalve in de hierna vermelde gevallen, zal AVUZ geen persoonsgegevens over bezoekers van AVUZ-internetsites vrijgeven:

Behalve indien dit specifiek vermeld staat, kunnen we informatie die werd verzameld op AVUZ-internetsites gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan te passen aan uw voorkeuren, om u informatie te verstrekken (als u deze hebt aangevraagd) voor marketing en onderzoek, en voor alle andere doeleinden die op de site worden gespecificeerd.

AVUZ kan uw persoonsgegevens delen met andere AVUZ-bedrijfseenheden. Wanneer we dat doen, zullen deze andere AVUZ-bedrijfseenheden uw gegevens gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld (of waarmee u later instemde). AVUZ kan uw persoonsgegevens ook delen met derden die wij in dienst nemen voor ondersteunende dienstverlening. Deze derden mogen de persoonsgegevens die wij met hen delen alleen gebruiken om diensten uit te voeren namens ons en moeten uw persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk behandelen, overeenkomstig de toepasselijke wetten inzake privacy en gegevensbescherming.

In sommige gevallen kan AVUZ uw persoonsgegevens delen met derden die als onze partner producten en diensten aan onze klanten aanbieden. Wanneer wij dat doen, zullen wij van onze handelspartners eisen dat zij die persoonsgegevens gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld (of waarmee u later instemde) en alleen zoals toegestaan volgens dit beleid, volgens alle toepasselijke nationale of websiteprivacyverklaringen, en volgens alle toepasselijke wetten inzake privacy en gegevensbescherming.

In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij persoonsgegevens delen met of overdragen aan derden die geen band met ons hebben. Zo kunnen wij bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekken aan een derde (i) op uw verzoek; (ii) om te voldoen aan een wettelijk vereiste of een gerechtelijk bevel; (iii) om een mogelijk misdrijf te onderzoeken, zoals identiteitsdiefstal; (iv) in verband met de verkoop, aankoop, fusie, reorganisatie, vereffening of ontbinding van AVUZ of een bedrijfseenheid van AVUZ; of (v) onder soortgelijke omstandigheden. Als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, zullen wij de passende maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Beveiliging van uw persoonlijke informatie

Hoewel wij veiligheidsmaatregelen toepassen om uw persoonsgegevens te helpen beschermen tegen niet toegestane bekendmaking, verkeerd gebruik of wijziging, dient u er rekening mee te houden dat gegevensoverdracht via internet nooit 100% veilig of gevrijwaard van fouten is. AVUZ is niet verantwoordelijk voor veiligheidsovertredingen die buiten onze redelijke controle vallen.

Koppelingen naar internetsites van derden

AVUZ-internetsites kunnen koppelingen bevatten naar internetsites die niet door AVUZ worden beheerd. Deze koppelingen worden verstrekt als een dienst en impliceren niet dat wij de activiteiten of de inhoud van deze sites goedkeuren, noch dat wij met de operators van die sites geassocieerd zijn. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid op de door u bezochte websites te lezen, voordat u de site gebruikt of persoonsgegevens verstrekt.

Toegang tot persoonsgegevens

U kunt de persoonsgegevens die u op een AVUZ-internetsite aan ons verstrekt, bekijken, verbeteren en bijwerken met behulp van de feedbackmechanismen die op de betreffende AVUZ-internetsite worden verstrekt, door contact met ons op te nemen via e-mail op [email protected].

Bewaring van persoonsgegevens

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is afhankelijk van het doel en het gebruik van de verzamelde informatie. Er bestaan wettelijke voorschriften die specifieke termijnen voorschrijven voor bepaalde types van gegevens. In alle andere gevallen worden uw gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld.

Vragen over dit beleid en onze privacyverklaringen

Als u vragen hebt over dit beleid, een land, een websiteprivacyverklaring of ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op [email protected]

Wijzigingen aan dit beleid en onze privacyverklaringen

Wijzigingen aan dit privacybeleid worden op deze site gemeld. AVUZ behoudt zich het recht voor om dit beleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen zijn alleen van toepassing op persoonsgegevens die verzameld worden na publicatie van de melding.

Dit privacybeleid werd het laatst bijgewerkt op 01/05/2018.

 
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »